PROTOSEE

OFF-LINE HTML PROTOTYPES VIEWER

Popis aplikace

Tato aplikace je určena všem, kteří se zabývají UX aplikací, popř. navrhují design aplikací.

Při profesionálním návrhu aplikací s možností ukázky jejího chování se dnes využívají zejména dva SW nástroje – Axure a Just In Mind. Po vytvoření prototypu v těchto nástrojích je ale možné zobrazit výstup jen přes PC, popř. na mobilním zařízení, ale tzv. staticky, bez dodatečných a užitečných rysů aplikace. Koncový uživatel sice vidí vytvořený návrh aplikace, ale stále nemá 100% představu, jak to bude vypadat na cílovém zařízení.

Aplikace umožní uživateli vytvořený prototyp importovat do aplikace přes email, Dropbox, popř. iTunes. Následně si může uživatel v sekci nastavení zvolit mnoho užitečných vlastností svého prototypu a následně jej i „spustit“ bez nutnosti být on-line.

Hlavní rysy aplikace

  • Import prototypu přes email, Dropbox a iTunes
  • Výběr vlastní startovací stránky prototypu
  • Konfigurace vlastní ikonky na hlavní stránce
  • Konfigurace „launchscreen“
  • Vlastní fonty
  • Kopírování prototypů
  • Datum: květen 2013
  • Technologie: Objective-C
  • Typ: Mobilní aplikace